Category Archives: Nederlands

All posts in Dutch.

Neutraliteit en vrijheid van meningsuiting.

Er is in België blijkbaar een storm losgebarsten toen Bart Dewever in een interview met De Standaard heeft gezegd dat hij geen “Regenboog” shirts achter het loket wil. Ik snap de heisa niet… Ofwel gaan we voor een samenleving waar de overheid neutraal is, en dan mag een loketbediende geen enkele mening of positie tonen tijdens zijn werkuren, ofwel laten we alles toe. Persoonlijk denk ik dat het makkelijker is dat de overheid zich neutraal opstelt, al was het maar omdat ik niet wil dat die overheid de loketbediende zou verplichten de mening van de overheid uit te dragen. Het lijkt me bijvoorbeeld geen goed idee om de loketbediende, nu de N-VA de lokale verkiezingen heeft gewonnen, met een Vlaamse vlag op de borst te laten werken. Het lijkt me ook geen goed idee dat de overheid zijn mensen verplicht om zich volgens de een of de andere godsdienst te gedragen. Neutraliteit is dan een goed scenario, en iedereen die zich niet bij dat scenario wil neerleggen zet zichzelf feitelijk buiten de samenleving waarvan de overheid dan enkel akte kan nemen.

De tweede mogelijkheid is die waar de overheid alles toelaat. Elke vrijheidslievende geest is daar natuurlijk voorstander van, maar het feit stelt zich nu eenmaal dat bepaalde burgers daar (terecht of onterecht -dat moet u zelf maar uitmaken-) moeilijkheden mee hebben.
We kunnen niet zeggen dat we geen hoofddoeken willen (trouwens een maatregel onder Janssens ingevoerd), want dat zou wel eens de Vlaamse Antwerpenaar voor het hoofd kunnen stoten, maar dat we dan andere symbolen waar bepaalde -significante- groepen van de samenleving aanstaat aan kunnen nemen wel toelaten. De regenboog T-shirt is daar een voorbeeld van. Goed wetende dat vele minder ruimdenkende gelovigen daar eventueel aanstaat aan kunnen nemen is het feitelijk een daad van provocatie om dergelijke trui te dragen. Ik wil hierbij ook opmerken dat het dragen van een regenboogtrui niet noodzakelijk iets wil betekenen over de persoon achter het loket (behalve dan een vrij slechte smaak in kledingdracht), maar het is wel een duidelijke en bewuste keuze om te provoceren. Ik vind dat perfect. Provocatie moet kunnen langs alle kanten. Het probleem zit bij de mensen die zich geprovoceerd voelen. Natuurlijk mag je bij provocatie wel een wederwoord verwachten, maar zolang de geprovoceerde geen fysiek geweld gebruikt zie ik daar het probleem niet van in. Zolang mensen niet verplicht worden om te provoceren, maar dit uit vrije wil doen, kan daar geen probleem mee zijn in een echte open samenleving. Of de provocateur, of de geprovoceerde met het schaamrood op zijn/haar wangen in een donker hoekje van het café of theehuis gaat zitten, hangt volledig af van de samenleving. Wat vandaag als provocatief ervaren kan worden, is dat morgen misschien niet meer. Of wat vandaag niet provocatief is, kan dat morgen opeens wel zijn. That’s life.

Maar bon. Om terug te keren naar het Dewever voorval: De argumenten die worden gegeven door “tegenstanders” van dergelijk verbod zijn volgens mij ook nogal vreemd. “Homo- of biseksualiteit is geen keuze, dus mag je de mensen niet verbieden dat te tonen”: goed, het is geen keuze om homo te zijn, maar het dragen van dergelijke t-shirt is dat natuurlijk wel. Dewever heeft ook nooit gezegd dat hij geen homo’s achter het loket wil! Hij wil provocaties vermijden. Het is ook geen keuze om blank of zwart te zijn, maar je gaat ook niet naakt gaan zitten achter een loket om te bewijzen hoe blank of zwart je wel niet bent (om nog maar te zwijgen over symbolen van superioriteit – die zijn uiteraard al helemaal niet gewenst). Dat zou namelijk ook wel wat mensen kunnen provoceren. Het is ook geen keuze om een vrouw te zijn, maar je gaat achter zo’n loket ook niet met een extreme minirok gaan zitten. Hier in de VS sturen ze je zelfs naar huis als je zo komt werken (“sexual harresment” wordt hier serieus genomen en moet tot elke prijs vermeden worden). Er is niks mis met homo’s, blanken, zwarten of vrouwen. Maar door je op een bepaalde manier te kleden -vanuit een overheidsfunctie- maak je het je medemens wel moeilijk. Mensen zijn nu eenmaal niet ruimdenkend genoeg om alles naast zich neer te leggen.

Het is grappig/zielig dat er nog steeds dergelijke discussies worden gevoerd in België. Ik vermoed in deze meer politieke redenen dan een echt praktijkprobleem, en ik heb zoals 80% van de mensen die over dit topic debatteren ook het initiële interview helemaal niet gelezen, maar het wordt toch tijd dat België eindelijk eens een standpunt inneemt waar het nu naartoe wil met dit soort van incidenten. Willen we naar een neutrale samenleving, of naar een tolerante samenleving? Bij de eerste moeten alle symbolen verwijderd worden uit de overheidsdiensten die tot doel hebben een mening te uiten of iets bekend te maken dat niks te maken heeft met de dienst op zich (we kunnen bijvoorbeeld geen rekening houden met mensen die zich geprovoceerd zouden voelen door een politiepet op het hoofd van een politieagent, gezien de kepie een symbool is van de dienst die de persoon in kwestie uitvoert). Bij de keuze voor een tolerante samenleving zullen we allemaal moeten leren dat geprovoceerd worden, of je beledigd voelen iets is wat nu eenmaal zal gebeuren. Het cultuurverschil of verschil in ideologie of levenswijze kan dat met zich meebrengen. Ik beledig hier in de VS elke dag mensen zonder dat te beseffen, en enkel wanneer ze mij daarover aanspreken kan ik weten dat ik iets fout heb gedaan of kan ik uitleggen waarom ik zo denk of handel. Waar moeten of kunnen we naartoe? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet, is dat het niet gezond kan zijn voor een samenleving dat politici elkaar door het slijk halen zonder echt te weten waar ze zelf naartoe willen.

Om te eindigen, ik kan het niet zo goed verwoorden als
Hans Teeuwen in 2007 deed…

Happy New Year / Gelukkig Nieuwjaar!

A very happy 2013 to everyone!

2013 will be an amazing year for me: 10 days from now I’ll be on the plane to Dallas, TX. So many things to do, so little time…

———————————————————————————————————————–

Een zeer gelukkig 2013 gewenst aan iedereen!

Over 10 dagen zit ik op het vliegtuig richting Dallas, Texas. Nog zoveel zaken te regelen, en zo weinig tijd…